Harmen Bos (Bestuurskundige)

06-533 879 66 info@harmenbos.nl

Visie

Beleid wordt gedefinieerd als: 'Het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.' Ambtenaren, bestuurder en volksvertegenwoordigers staan centraal bij het formuleren en uitvoeren van beleid. Soms kan een externe dit proces versterken door de inbreng van expertise en ervaringen met andere projecten.

Primair richt mijn expertise zich op strategisch-inhoudelijke vraagstukken rondom milieu-, klimaat-, energie-, financieel- en economisch beleid en de onderlinge samenhang tussen deze disciplines.

Als Bestuurdskundige kan ik mogelijk helpen met:

 1. beleidsonderzoek
 2. advisering
 3. traject om te komen tot gedragen besluitvorming
 4. communicatie
 5. implementatie van beleidsuitvoering
 6. inbouwen van evaluatie

Radio uitzendingen

 1. 03-11-2012: Radio 1: Met het oog op Morgen: met Arend Jan Boekestijn en Mei Li Vos spreek ik over de VVD-PvdA coalitie

Artikelen

 1. Ook watersnood Zeeland was voorzien (Noordhollands Dagblad 28-01-2012).
 2. Vergroting Noodfonds gaat niet helpen (Joop.nl 30-09-2011)
 3. Duurzaamheidsimago vooral 'greenwash' (Noord Hollands Dagblad 03-04-2011) 
 4. Op Groenland is het nu 'lente' (Noord Hollands Dagblad 08-01-2011)
 5. Geen kerncentrale in Nederlandse delta (Financieel Dagblad 27-12-2010)
 6. Bestuur moet veiligheid inwoners garanderen (NoordHollands Dagblad 30-08-2010)
 7. Politici leven in een staat van onwetendheid (Trouw 25 juni 2010)
 8. Verenigt u, groene sociaal-democraten (Trouw 27-4-2010)
 9. Energierapport EZ in strijd met regeerakkoord (Website PvdA)
 10. Schakel Rekenkamer in bij besluitvorming Noordzuid-lijn (Parool 16-09-2009)
 11. Krisis als kans (Interview in Miliedefensie Magazine over Green New Deal conferentie 22-11-2008, blz. 12)
 12. Zo schoon is vuilverbranding niet (Parool 28-2-2008)

'      06 533 879 66
       020 7728366
           info@harmenbos.nl
    LinkedIn pagina